счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

Счетоводство на фирми

Счетоводство на фирми

Благодарение на дългогодишния опит и клиентите ни от различни браншове имаме възможност и знания да обслужваме фирми с всякаква дейност. При необходимост изготвяме индивидуален сметкоплан, само за Вас. Имаме клиенти в сферата на: производството (сладкарски цех, шивашки цех, химическата индустрия); услугите (рекламна къща,автосервиз, застрахователен брокер, адвокати, стоматолог, брокер на недвижими имоти, салони за красота, автомивки, магазини, кафета, ресторанти и др.); земеделски производител, строителна фирма, вносители (на платове, автокъща, почистващи препарати и др.); сдружение с нестопанска цел и др. Ние сме гъвкави и се съобразяваме с желанията на клиентите ни. Може Вие да ни посещавате и носите документите, също така има възможност без да напускате вашия офис да получите качествено обслужване. Наш служител ще Ви посещава и взема документите или изпращайки документите с куриер (имаме договор за преференциални цени и срокове).

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ В НАШИЯ ОФИС:

- Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.
- Едностранно и двустранно счетоводство.
- Съставяне на Индивидуален сметкоплан.
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
- Счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
- Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.
- Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
- Данъчни и счетоводни консултации.
- Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
- Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност и др.
- Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация.
- Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност).
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП.
- Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране.
- Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство.
- Представителство при провеждане на ревизии и одити.
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда.
- Попълване на трудови и осигурителни книжки.
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации.
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.
- Издаване на фактури от името на клиента.

Възнаграждението за счетоводно обслужване се определя съгласно ясни правила и отговаря на положения труд.

Клиентите са важни за нас и затова се стремим да реагираме на техните проблеми бързо, адекватно и компетентно.

За ваше улеснение използвайте формата за Online КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос. Ако казусът Ви е по-сложен, счетоводителят ни ще Ви покани на персонална среща за разглеждане и решаване на конкретния казус.

Вижте още

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435