счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

Счетоводство на физически лица

Счетоводство на физически лица

В зависимост от това дали е регистрирано по ЗДДС или не счетоводството на физически лица може да попадне в обхвата на различни данъчни групи. Едновременно с това често физическите лица прибягват до ползване на професионални счетоводни услуги относно попълване на годишни данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ, изчисляване на осигурителни вноски, изготвяне на документация при пенсиониране, в т.ч. събиране на необходимите документи и подаването им в НОИ, прихващане или възстановяване на надвнесени данъци, попълване и заверка на осигурителни книжки, попълване на декларации по чл.14 и чл.17 ЗМДТ за недвижими имоти и много други. В тези случаи, както и при решаване на казуси от всякакво естество касаещи счетоводство на физически лица бихте могли да се обърнете на към нас за помощ и съдействие.

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435