счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

Специално предложение

Специално предложение

Предлагаме безплатна регистрация на фирми (ООД, ЕООД, сдружения със стопанска и нестопанска цел, акционерни дружества и т.н.) – от вас се изисква само да изберете име на фирмата и да се договорим за счетоводно обслужване. Ние ще подготвим, подадем и получим всички необходими документи, за да може Вие да получите регистрирана фирма и печат (БЕЗПЛАТНО), след което съвместно да развиваме вашия бизнес. От вас се изисква да заплатите всички необходими такси (за ООД и ЕООД са между 220-250 лв.), които след това ще Ви бъдат приспаднати още от първите месечни такси за счетоводно обслужване. При евентуално прекратяване на счетоводното обслужване, НЕ дължите никакви неустойки.

ПРИМЕР: договаряме се за месечна такса за счетоводно обслужване от 100 лв., Вие плащате 220 лв. за регистриране на ЕООД, след като започнете дейност, не ни дължите такса за първия и втория месец, а за третия ще ни платите 80 лв.

За онези от вас които не желаят да се възползват от безплатната услуга по регистрация на фирма, предлагаме и регистрация на ООД или ЕООД без никакво обвързване за счетоводни услуги срещу заплащане от 260 лв. с включени държавни такси. Също така извършваме покупко-продажба на дялове, прехвърляне на фирми, смяна на управители, адрес и други промени свързани с търговския регистър.
 

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435