РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД - 260 ЛВ.; РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД - 260 ЛВ., ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА - 100 ЛВ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС - 100 ЛВ.

Счетоводни услуги от GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Офис гр. Бургас

Специално за нуждите на туризма, както и за чуждестранните инвеститори в имоти в България открихме офис в гр. Бургас. Служителите в офиса говорят руски и английски език за по-добра комуникация с клиентите. Ако бизнеса ви се намира на територията на гр. Бургас, включително Несебър, Созопол, Слънчев бряг както и останалите курорти в района и имате нужда от счетоводни услуги моля не се колеб

Специално предложение

Предлагаме безплатна регистрация на фирми (ООД, ЕООД, сдружения със стопанска и нестопанска цел, акционерни дружества и т.н.) – от вас се изисква само да изберете име на фирмата и да се договорим за счетоводно обслужване. Ние ще подготвим, подадем и получим всички необходими документи, за да може Вие да получите регистрирана фирма и печат (БЕЗПЛАТНО), след което съвместно да раз

Цени на счетоводни услуги

Определянето на цените за счетоводно водене и приключване на фирми е съобразено с обема на работа, брой на персонала, документо - оборота на фирмата, дейността и подлежи на договаряне. Също така много важен фактор при формиране на цената за месечно счетоводно обслужване е това дали фирмата е регистрирана по ДДС или не. За формиране на цената е от значение също така, дали вие ще доставяте

Счетоводство на физически лица

В зависимост от това дали е регистрирано по ЗДДС или не счетоводството на физически лица може да попадне в обхвата на различни данъчни групи. Едновременно с това често физическите лица прибягват до ползване на професионални счетоводни услуги относно попълване на годишни данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ, изчисляване на осигурителни вноски, изготвяне на документация при пенсиониране, в т.

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435